Våra takläggare gillar att gå upp på taket, men bara på ett säkert sätt!

Oavsett vilket tak du arbetar på, faller du av är något du alltid vill undvika. Därför måste fallskydd tillhandahållas om du arbetar i en höjd av 2 meter (och i vissa fall lägre). Vad betyder det exakt?

Mycket uppmärksamhet vid fallskydd

Fallskydd får med rätta mycket uppmärksamhet och diskuteras också utförligt i hälso- och säkerhetslagstiftningen. Det är obligatoriskt för arbete på 2 meter eller högre. Det kan också vara nödvändigt vid lägre höjder om det finns vissa riskfaktorer.

Riskfaktorer vid lägre höjder

Antag att du arbetar på ett tak som sticker ut över vattnet. Utan fallskydd kan du falla in i det i ett obevakat ögonblick. Du kan också ha utskjutande föremål under dig som kan slå dig om du faller av taket.

Fallskyddsanordningar för ett platt tak

Det finns risk för att falla vid kanten av och urtag i det platta taket. Det bästa fallskyddet för dessa platser är en (tillfällig) takkant på minst en meter. En annan möjlighet är ett permanent räcke av samma höjd med ett övre och mellanliggande räcke.

Takskydd måste alltid skjuta ut väl över takytan och ha en mellanliggande skena. Räckena måste uppfylla rätt krav och inspektioner.

Extra uppmärksamhet åt hörn, belastning och takingången

Vi ger hörn och korrekt belastning [viktad] nödvändig extra uppmärksamhet, precis som avbrott för ingången till taket. Ibland är lösningen att förse entréräcken med en koppling på ungefär två meters höjd, vilket skapar grindar. Andra fallskyddssystem använder ändbaluster med låsbara grindar.

Om takfotsskyddet inte fortsätter bör du hålla dig långt borta från det om du inte är i koppel. Finns permanenta anläggningar? I så fall är det tillräckligt att bära en sele som är anslutet till en förankringspunkt för vissa aktiviteter.

Fallskyddsansvar och ansvarsskyldighet när saker går fel

Slutligen en viktig fråga. Vem är ansvarig för att vidta fallskyddsåtgärder och vem kan hållas ansvarig om saker går fel?

Vanligtvis är tre parter inblandade:

  • byggnadsägaren som beställare
  • arbetsgivaren som entreprenör
  • arbetstagaren som utförare

Ur arbetsvillkorslagen är arbetsgivaren ansvarig för sin verkställande personal. Byggnadsägaren spelar en roll, han måste säkerställa en säker arbetsplats vid exempelvis underhåll av taket.

Kontakta oss som dina takläggare i Göteborg!