TAKET

Säkerhet, som att ha skydd, är ett grundläggande biologiskt mänskligt behov. Taket är en viktig faktor här …

Taket som skydd

Säkerhet, som att ha skydd, är ett grundläggande biologiskt mänskligt behov. För att säkerställa denna säkerhet bor han i hus som erbjuder en tillflyktsort och skydd.
Taket är den del av ett hus som stänger av rummen nedan och därmed skyddar mot yttre påverkan. Ett hus utan tak är otänkbart eftersom det erbjuder en rad skyddande funktioner:

Fuktighet

Takets viktigaste uppgift är att skydda lokalerna mot nederbörd som regn, snö eller
hagel. Takarbetet måste främst inriktas på detta.

Temperatur

Även inom en säsong finns det stora temperaturskillnader i Göteborg och dess omgivning. Temperaturfluktuationer är oftast störst mellan dag och natt. Taket värms upp i dagligt solljus och svalnar sedan igen på natten. Takläggaren Göteborg måste använda väderbeständiga material för detta.

Sol

Platta tak, lutande tak, monopitchtak eller andra typer av tak – de har en sak gemensamt idag: strålning, särskilt UV-strålning, får inte tränga in i husets inre på grund av dess fara för kroppen. Takten lägger också stor vikt vid skydd mot värmestrålning och kosmisk strålning.

Ladda

Det kan hända om och om igen att det finns laster som snö eller vindbelastningar på taket eller människolaster där vi som takläggare i Göteborg gör sitt arbete för dig.

Utanför och inuti buller

Ett bra takarbete bör också kunna minska buller både från utsidan och insidan. Detta beaktas också i vårt takarbete.

Brand

Vad som tidigare var en av de största riskerna med ett tak är inte längre så betydelsefullt på grund av andra material (tidigare halmtak eller trätak), men det bör inte heller underskattas, eftersom ett hus fortfarande måste skyddas från eld från utsidan.

Takformer och mönster

Naturligtvis behöver olika hus också olika tak. En takform eller takkonstruktion är den yttre formen på ett tak. Vår takläggare Göteborg täcker alla tak från platta tak till koniska tak, från lutande tak till fjäriltak och från monopitchtak till välvda tak.
Det finns också ett brett utbud av material som takläggaren kan använda för takläggning, såsom tegel, skiffer, plast, bitumen eller bältros, som också kan grönas, vilket ofta ses i stora städer som Göteborg och dess omgivning.

Ditt tak läggs av takläggaren i Göteborg

Du kan naturligtvis ställa frågor om takarbete när som helst och bara ringa oss. Vi gör gärna en tid med ditt individuella tak i förgrunden. Ett tak har många viktiga funktioner som måste planeras olika från hus till hus.
För att täcka eller renovera ditt tak på bästa möjliga sätt tittar våra takläggare på alla husets egenskaper och bestämmer tillsammans med dig vilka material och takdesign som är mest lämpliga och kostnadseffektiva.

Kontakta oss som ditt företag för takläggning i Göteborg!