När är det dags att reparera taket?

När är det dags att reparera taket? Du är orolig för försenat underhåll på taket eller takrännan och vill ha svar på din fråga.

Påverkan av väder och konsekvenser

Takläggning är en vattentät takpapp som ofta består av bitumen och finns på ditt platta tak. Den takläggningen utsätts dagligen för regn, hagel, is, sol, vind och stora temperaturskillnader på kort tid. Dessa förändringar i vädret kommer att ta sin vägtull någon gång.

Vår- och sommarmånader

Under denna trevliga period av torka och värme är det den perfekta tiden att börja tänka på en takrenovering. En nödreparation eller utbyte av takläggning och takrännor kommer att göras utan de negativa konsekvenserna av fuktigt eller för vått väder. Lödsömmarna i zinkarbete svalnar också långsamt så att kvaliteten förblir hög. Framtida blåslister i takskikt av bitumen reduceras också till ett minimum. Om du har tid att välja är sommardagar dags att vidta åtgärder.

Höst- och vintermånaderna

De flesta läckor uppstår under kyla, regn, frost och mycket vind. Vi kan vanligtvis lösa dessa läckor med en nödreparation.
Vintermånaderna är hektiska månader för alla takläggare med mycket reparationsarbete på tak och takrännor. Orsakas av att takbeläggningen härdar i frost, som sedan kan splittras eller spricka. Lödsömmar kan också spricka på grund av att isen expanderar i rännan.
Om du har tid är inte vintermånaderna dags att installera ett nytt tak. Nödbrytande lagar och ett takläckage måste stoppas. Låt oss råda dig att få ut det mesta av ditt tak trots det fuktiga vädret.

Kontakts oss som din takläggare i Göteborg!