Hur kan du bäst isolera ett platt tak?

Isolering av ett platt tak fungerar på ett helt annat sätt än ett sluttande tak. Det finns tre isolerings metoder: kallt, varmt och inverterat platt tak. I den här bloggen diskuterar jag alla tre och diskuterar både för- och nackdelar.

Kallt platt tak

Denna metod kallas ”kallt platt tak” eftersom det är isolerat på insidan. Takets bärande struktur med ett vattentätt skikt av t.ex. betong, trä eller takbeläggning ovanpå värms därför inte upp av husvärme.

En viktig nackdel med denna enkla metod är att takytan utsätts för större temperatursvängningar. Detta har konsekvenser för takytan. Det kommer att svänga i storlek mer, vilket ökar risken för sprickor.

Dessutom absorberar isoleringen fukten i rummet om den inte ventileras ordentligt. Som ett resultat är rummet mindre välisolerat. Och den absorberade fukten kan påverka takkonstruktionen över tid.

Användning:
Metoden för kall platt isolering används huvudsakligen för befintliga platta tak och förlängningar med begränsad höjd.

Varmt platt tak

Denna metod isolerar takets bärande struktur. Takisoleringen appliceras på utsidan. Ett vattenbeständigt skikt av t.ex. bitumen- eller EPDM-takläggning appliceras sedan ovanpå denna isolering.
Med denna metod kommer takkonstruktionen att expandera och krympa mycket mindre. En ytterligare fördel är att takkonstruktionen fungerar som en värmebuffert. Värme lagras under dagen och släpps gradvis ut på kvällen och natten.

Tillämpning:
Den varma platt isoleringen används oftast för platta tak.

Inverterat platt tak

Med denna metod är takisoleringen helt på utsidan. Så både takkonstruktionen och takbeläggningen är i det isolerande skalet. Ett ballastskikt av grus, trä eller kakel fungerar som skydd och håller isoleringen på plats.
De isoleringsmaterial som används för detta är tryckbeständiga och väderbeständiga. Om den befintliga takbeläggningen fortfarande är i gott skick behöver den inte bytas ut. Så det gör en betydande skillnad i investeringen.

Användning:
Den inverterade platta takisoleringen är mycket lämplig för takterrasser, balkonger och platta tak som ofta gås på.

Vilken metod är bäst?

Vilken metod som är bäst för ditt tak beror på takkonstruktionen, det fria utrymmet och bostadsutrymmet under taket. Jag kommer att nämna några – saker som bör tas med i beräkningen:

  • med ett kallt tak måste det vara möjligt att ventilera tillräckligt, annars uppstår kondensproblem
  • täckskiktet på ett varmt tak måste kunna klara vädret under lång tid
  • med ett inverterat platt tak måste takkonstruktionen kunna motstå extra belastning av ett belastningsskikt

Vill du isolera ett platt tak?

Tveka inte att kontakta oss för ett möte utan förpliktelser. Då besöker vi dig för att se vad som är den bästa lösningen för ditt tak. Vi är din takläggare i Göteborg!