Extra garanti för multifunktionella tak som belastas tyngre

Multifunktionella platta tak gör mycket mer än att hålla oss torra. Vi gör det till gröna tak eller takterrasser och installerar solpaneler på det. En bra sak, eftersom detta gör att vatten kan buffras och koldioxid minskas.
Ett multifunktionellt platt tak måste dock uppfylla extra höga krav för att ”stödja” alla dessa moderna applikationer. Takmaterialet måste vara av hållbar toppkvalitet och konstruktionen av ett sådant tak kräver olika hantverk.

Övervakning av kvaliteten på multifunktionella tak

Vi använder bara erkända varumerken, en oberoende organisation som övervakar kvaliteten på multifunktionella tak. Så du kan vara säker på att vi har rätt kunskap och expertis för att installera och underhålla dessa typer av tak.
Det spelar ingen roll för något annat ändamål än att hålla taket torrt, takmaterialets kvalitet och konstruktionsmetoden uppfyller nödvändiga höga krav.

Extra garanti för multifunktionella tak

Hos många takföretag är det så att endast reparationen av takbeläggningen är försäkrad. Detta innebär att i händelse av läckage på ditt multifunktionella tak är endast reparationen av takbeläggningen säkerställd. Avlägsnande och återanvändning av det som ligger längre ner på taket sker sedan på din egen bekostnad.

Eftersom vi är ett takföretag som är certifierade kan vi erbjuda garanti. Detta innebär att alla reparationskostnader ersätts vid läckage från multifunktionella tak installerade av oss, det vill säga för både takbeläggningen och den användbara delen.

Garantifördelarna med en överblick

  • Ett garanterat oberoende inspektionsinstitut
  • 10 års garanti på takbeläggningen och användningsdelen
    äker på att de föremål som är monterade på taket är borttagna och montera dem vid behov
  • Även om vi som takläggare misslyckas är du säker på garantin

Mer information om användning av multifunktionella tak

Vill du veta mer om takgaranti ? Vill du tillsammans se vilka multifunktionella applikationer som är möjliga på ditt platta tak eller hur de andra funktioner som redan finns kan bäst bibehållas? Tveka inte att kontakta oss för att boka tid.

Kontakta oss som dina takläggare i Göteborg!